06/11/2018

К.П. 1/2016-1/29- Резервни делови за возила Мерцедес Бенз

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/11/2018

К.П. 1/2016-1/29-Резервнио делови за возила Мерцедес Бенз

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/09/2018

К.П. 1/2016-1/28- Резервни делови за возила Мерцедес Бенз

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/09/2018

О.П. 51/2018- Ауто подизачи за шут

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/08/2018

ЈНМВ 112/2018: Услуга сервисирања надградњи FAUN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/08/2018

О.П. 38/2018-Коверте

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/08/2018

К.П. 1/2016-4/19-Резервни делови аутоелектрике за сва возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/08/2018

О.П. 37/2018-средства и прибор посебних намена за одржавање хигијене;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/08/2018

О.П. 36/2018-Резервни делови за возила и скутере PIAGGIO;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/08/2018

О.П. 39/2018-Услуга ремонта четки на чистилицама;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/08/2018

О.П. 40/2018- Премија каско осигурања возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/08/2018

О.П. 32/2018-Тонери, траке, кертриџи и рибони

ДЕТАЉНИЈЕ >>