П.П. 18/2015: Обнова и одржавање лиценце антивирус софтвера Sophos Enduser Web and Mail и лиценци за хардверски и виртуелни Web appliance (или одговарајуће) за 300 рачунара

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда…