16/11/2018

О.П. 62/2018: Премија осигурања лица;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/11/2018

ЈНМВ 148/2018 Резервни делови HYVA

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/11/2018

ЈНМВ 143/2018: АЛАТ (обликована у 5 партија)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/11/2018

О.П. 56/2018: Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/11/2018

О.П. 59/2018: Ауточистилице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

О.П. 57/2018: Премија осигурања средстава рада (имовине)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

Смрзнуто воће и смрзнуто поврће, централизована јавна набавка, број 13/18

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

Електрична енергија, централизована јавна набавка, број 4/18, обликована у три партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

ЈНМВ 146/2018: Услуга поправке механичког огибљења

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

ЈНМВ 145/2018: Затворене корпе од 5 m3, корпе за шут 5 m3 и контејнери од 4 m3 мрежасти, уклопљиви

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/11/2018

Колонијална роба, централизована јавна набавка, број 15/18, обликована у девет партија

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/11/2018

К.П. 1/2016-2/18: Резервни делови за возила FAP

ДЕТАЉНИЈЕ >>