ЈНМВ 122/2018: Фарбе, боје, лакови за возила

Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Детаљније