09/11/2018

О.П. 61/2018: Полуфабрикати црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/11/2018

К.П. 1/2016-1/29- Резервни делови за возила Мерцедес Бенз

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/11/2018

К.П. 1/2016-1/29-Резервнио делови за возила Мерцедес Бенз

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/11/2018

O.П. 58/2018: Премија осигурања лица ангажованих на привремено-повременим пословима;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/10/2018

ЈНМВ 138/2018 Резервни делови за возила MAN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2018

ЈНМВ 139/2018: Сигурносни делови кочног система

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/10/2018

ЈНМВ 132/2018 Резервни делови за грађевинске машине CATERPILLAR

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/10/2018

ЈНМВ 140/2018: Резервни делови за возила МЕГА

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/10/2018

К.П. 1/2016-4/20: Резервни делови аутоелектрике за сва возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/10/2018

ЈНМВ 136/2018 Потрошни материјал за фарбарске радионице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/10/2018

Смрзнута риба, централизована јавна набавка број 12/18

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/10/2018

ЈНМВ 134/2018: Стручна обука радника обезбеђења

ДЕТАЉНИЈЕ >>