03/01/2019

ЈНМВ 173/2018: Услуга поправке механичког огибљења

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/01/2019

ЈНМВ 171/2018 Сигурносни делови кочног сиситема

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2018

О.П.О. 69/2018: Резервни делови за возила ИВЕКО;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2018

П.П. 3/2018- Уређај за прање возила топлом водом под високим притиском

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/12/2018

ЈНМВ 170/2018: Резервни делови за надградњу ОМБ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2018

К.П. 1/2016-4/22: Резервни делови аутоелектрике за сва возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/12/2018

О.П. 63/2018-Средства и прибор посебних намена за одржавање хигијене;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/12/2018

ЈНМВ 169/2018: Штампа и израда промо едукативног материјала

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/12/2018

ЈНМВ 168/2018 Резервни делови за возила МЕГА

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/12/2018

ЈНМВ 152/2018: Подршка система ГПС са услугом одржавања

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/12/2018

ЈНМВ 167/2018: Резервни делови за грађевинске машине БОМАГ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/12/2018

ЈНМВ 166/2018: Резервни делови – HYVA:

ДЕТАЉНИЈЕ >>