19/12/2018

ЈНМВ 164/2018: Делови за чистилице RAVO (у гарантном року)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/12/2018

ЈНМВ 127/2018: Добра за потребе репрезентације предузећа

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/12/2018

ЈНМВ 149/2018: Со индустријска за путеве

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/12/2018

К.П. 1/2016-2/19: Резервни делови за возила- FAP

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/12/2018

ЈНМВ 165/2018: Ремонт утоварних кашика

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/12/2018

О.П. 70/2018-Контејнери 3,2м3 за рециклажно острво

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/12/2018

ЈНМВ 163/2018 Сигурносни делови кочног система

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/12/2018

ЈНМВ 162/2018: Набавка воде за апарат за хладну и топлу воду

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/12/2018

О.П. 68/2018-Метални контејнери 1,1m3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/12/2018

О.П. 67/2018-Резервни делови аутоелектрике за сва возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/12/2018

О.П. 65/2018: Услуге поправки хидрауличних уређаја на возилима, надградњама и грађевинским машинама;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/12/2018

ЈНМВ 159/2018: Средства за прање и дезинфекциона средства за возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>