О.П. 60/2017: израда урбанистичко техничкe документације за изградњу рециклажних дворишта, сортирних станица и трансфер станица

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подошење понуда Одговор на питање 29.09. Одговор на питање и измена КД 18.10. Обавештење…

Детаљније

ЈНМВ 163/2017 Дијагностички уређаји са комплетном пратећом опремом

 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора, партија бр.1 Одлука о додели уговра, партија бр.2

Детаљније

О.П. 43/2017- Санација пода, израда слоја самолива, израда дела канализације и комплетни молерско – фарбарски радови у механичарсикој радионици

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање 09.08.2017. године Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом…

Детаљније

О.П. 61/2017: пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одговор на питање 23.10. Одговор на питање 26.10. Обавештење о продужењу рока…

Детаљније