05/10/2017

П.П. 5/2017- Комбинована машина грађевинска

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/10/2017

О.П. 36/2017- Сервери

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 44/2017- Адаптација радионица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 43/2017- Санација пода, израда слоја самолива, израда дела канализације и комплетни молерско – фарбарски радови у механичарсикој радионици

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 61/2017: пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

К.П. 1/2016-2/8- Резервни делови за возила Фап

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/10/2017

ЈНМВ 171/2017: резервни делови за металне контејнере 1,1м3 и 3,2м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>