ЈНМВ 172/2017: Дизалица за подизање терета (носивости 1t)

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Решење о исправци грешке у Одлуци о додели…

Детаљније

ЈНМВ 175/2017: Материјал за ремонт уређаја за сабијање смећа ( обликована у 4 партије и то: – партија 1: материјал за смећарске надградње Atrik; – партија 2:црна и обојена металургија; – партија 3: вентили, – партија 4: чауре и прикључци за хидрауличне уређаје за сабијање смећа.

Линк ка порталу набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подношење понуда одговор на питање обавештење о продужењу рока за достављање понуда odluka o dodeli…

Детаљније

О.П. 60/2017: израда урбанистичко техничкe документације за изградњу рециклажних дворишта, сортирних станица и трансфер станица

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подошење понуда Одговор на питање 29.09. Одговор на питање и измена КД 18.10. Обавештење…

Детаљније

ЈНМВ 163/2017 Дијагностички уређаји са комплетном пратећом опремом

 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора, партија бр.1 Одлука о додели уговра, партија бр.2

Детаљније