24/10/2017

O.П. 63/2017- Премија осигурања средстава рада (имовине)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2017

ЈНМВ 181/2017: израда и монтажа ПВЦ и АЛ врата и прозора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2017

ЈНМВ 165/2017: резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2017

ЈНМВ 162/2017: ремонт утоварних кашика

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

ЈНМВ 182/2017: Резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

ЈНМВ 183/2017: Резервни делови за уређај за сабијање смећа. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то: партија бр.1:Резервни делови за смећарске пресе; партија бр.2: Резервни делови за смећарске пресе Atrik;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

ЈНМВ 180/2017: Резервни делови од гуме и пластике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

K.P. 1/2016-1/19: резервни делови за возила Mercedes Benz

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

О.П. 47/2017: Транспортно возило товарног сандука до 2m3 (5 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/10/2017

O.P. 62/2017: Премија осигурања лица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/10/2017

О.П. 58/2017: Аброл кипери са пратећом опремом (10 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/10/2017

К.П. 1/2016-2/9- Резервни делови за возила FAP

ДЕТАЉНИЈЕ >>