20/07/2020

ЈНМВ 56/2020: Резервни делови за надградње, фекалне цистерне и цистерне за прање РЕСОР

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/07/2020

ЈНМВ 52/2020: Штампани материјал

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/07/2020

ЈНМВ 58/2020: Услуге сервисирања и оправке машина за прање под високим притиском хладном и топлом водом

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/07/2020

ЈНМВ 53/2020: Кесе за потребе ЈКП Градска чистоћа Београд

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/07/2020

ЈНМВ 50/2020: Фарбе, боје, лакови за возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2020

ЈНМВ 55/2020: Делови за чистилице BUCHER

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2020

ЈНМВ 51/2020: Услуга микрофилмовања

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2020

ЈНМВ 57/2020: Резервни делови за дизалице HYVA

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2020

ЈНМВ 54/2020: Потрошни материјал за фарбарске радионице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2020

ЈНМВ 49/2020: Резервни делови за возила DAF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/07/2020

ЈНМВ 48/2020: Резервни делови за грађевинске машине CATERPILLAR

ДЕТАЉНИЈЕ >>

01/07/2020

ЈНМВ 47/2020: Услуге сервисирања колских и осталих вага (баждарење)

ДЕТАЉНИЈЕ >>