ЈНМВ 14/2018- Услуге поправки и сервисирања надградњи, пумпи, инсталације фекалних и цистерни за прање ВАТРОСПРЕМ

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација

Детаљније

ЈНМВ 9/2018 Фарбе, боје, лакови, фарбарско-молерски материјал за текуће одржавање објеката

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања понуђача 08.03.2018 Измењена техничка спецификација Измењен Образац структуре цена…

Детаљније