ЈНМВ 122/2018: Фарбе, боје, лакови за возила

Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Детаљније

ЈНМВ 118/2018: Делови за чистилице RAVO (у гарантном року)

Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација одговор на питање и измена конкурсне документације обавештење ио продужењу рока за достављање…

Детаљније