15/01/2019

ЈНМВ 181/2018: Делови за чистилице RAVO (у гарантном року)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/01/2019

ЈНМВ 179/2018: АЛАТ (обликована у 2 партије)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/01/2019

JNMV 175/2018: Транспортна и магнетна трака за Arjes Impaktor 250

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/01/2019

ЈНМВ 178/2018: Услуге стручних обука мајстора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/01/2019

ЈНМВ 180/2018: Резервни делови за машине WILLE

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/01/2019

ЈНМВ 177/2018 Резервни делови за грађевинске машине CATERPILLAR

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/01/2019

ЈНМВ 176/2018 Резервни делови за грађевинске машине БОМАГ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/01/2019

ЈНМВ 174/2018: Затворене корпе од 5 m3, корпе за шут 5 m3 и контејнери од 4 m3 мрежасти, уклопљиви

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/01/2019

ЈНМВ 173/2018: Услуга поправке механичког огибљења

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/01/2019

ЈНМВ 171/2018 Сигурносни делови кочног сиситема

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/12/2018

ЈНМВ 170/2018: Резервни делови за надградњу ОМБ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/12/2018

ЈНМВ 169/2018: Штампа и израда промо едукативног материјала

ДЕТАЉНИЈЕ >>