17/05/2019

ЈНМВ 65/2019: Софтвер за електронско евидентирање присутности на послу

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/05/2019

ЈНМВ 53/2019: Материјал за радове на инсталацијама ВиК

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/05/2019

ЈНМВ 66/2019: Дијагностички уређај за возила DAF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/05/2019

ЈНМВ 59/2019: Услуга поправке машине за прање судова „Winterhalter“ и „Hobart“

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/05/2019

ЈНМВ 56: Услуге сервисирања и оправке клима уређаја и беле технике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/05/2019

ЈНМВ 64/2019: Потрошни материјал за возила и надградње

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

ЈНМВ 60/2019: Поправке и сервисирање мотора и делова мотора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/05/2019

ЈНМВ 58/2019: Поправке и сервисирања склопова грађевинских машина 14. октобар

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

ЈНМВ 55/2019: Стационарна преса са контејнерима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

ЈНМВ 52/2019: Фарбе, боје, лакови фарбарско – молерски материјал за текуће одржавање објеката

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/05/2019

ЈНМВ 50/2019: Резервни делови од гуме и пластике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/05/2019

ЈНМВ 57/2019: Резервни делови за надградње ФАУН

ДЕТАЉНИЈЕ >>