10/03/2020

ЈНМВ 14/2020: Средства за прање и дезинфекциона средства за возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/03/2020

ЈНМВ 13/2020: Машина за прање под притиском

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/03/2020

ЈНМВ 15/2020: Резервни делови за возила DAF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/03/2020

ЈНМВ 9/2020: Услуге сервисирања и поправке пресе за балирање папира и ПЕТ амбалаже

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/03/2020

ЈНМВ 11/2020: Здравствени преглед возача

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/03/2020

ЈНМВ 12/2020: Поправке браника и делова од пластике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/02/2020

ЈНМВ 7/2020: Услуге сервисирања и поправки турбокомпресора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/02/2020

ЈНМВ 10/2020: Рачунари

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/02/2020

ЈНМВ 8/2020: Ремонт четки за чистилице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/02/2020

ЈНМВ 4/2020: Услуге сервисирања и поправки електроагрегата

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/02/2020

ЈНМВ 3/2020: Услуге замене стакала на возилима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/02/2020

ЈНМВ 6/2020: Суви лед

ДЕТАЉНИЈЕ >>