03/06/2020

ЈНМВ 40/2020: Грађевински материјал

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/06/2020

ЈНМВ 21/2020: Плетене полипропиленске вреће за шут

ДЕТАЉНИЈЕ >>

01/06/2020

ЈНМВ 42/2020: Налепнице за обележавање опасних материја

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/05/2020

ЈНМВ 41/2020: Резервни делови за возила DAF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/05/2020

ЈНМВ 39/2020: Резервни делови за усисиваче Glutton

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/05/2020

ЈНМВ 38/2020: Резервни делови од црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/05/2020

ЈНМВ 33/2020: Услуге поправки и сервисирања IVECO возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/05/2020

ЈНМВ 37/2020: Чишћење и баждарење резервоара за гориво као и збрињавање отпада са изнајмљивањем заменске аутоцистерне за моторни бензин

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/05/2020

ЈНМВ 32/2020: Закуп грађевинске механизације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/05/2020

ЈНМВ 36/2020: ADBlue додатак за гориво

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/05/2020

ЈНМВ 35/2020: Поправке делова ваздушне инсталације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/05/2020

ЈНМВ 235/2019: Изнајмљивање опреме за уклањање графита

ДЕТАЉНИЈЕ >>