ЈНМВ 80/2018: Услуге поправки и сервисирања DEUTZ мотора (обликована у 2 партије: Партија 1: Редовно одржавање мотора DEUTZ TCD 2015 V 08 у гарантном року; Партија 2: Одржавање DEUTZ мотора ван гарантног рока)

Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о додели уговора партија 2

Детаљније

ЈНМВ 84/2018: ножеви и резервно сито за машину за гранулирање и сепарацију каблова

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора 19.07.2018.

Детаљније

ЈНМВ 81/2018: Услуге поправки и сервисирања аутоматских мењача ALISON

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Коригована техничка спецификација Коригован Образац структуре цене Обавештење о…

Детаљније