14/12/2018

ЈНМВ 127/2018: Добра за потребе репрезентације предузећа

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/12/2018

ЈНМВ 149/2018: Со индустријска за путеве

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/12/2018

ЈНМВ 165/2018: Ремонт утоварних кашика

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/12/2018

ЈНМВ 163/2018 Сигурносни делови кочног система

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/12/2018

ЈНМВ 162/2018: Набавка воде за апарат за хладну и топлу воду

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/12/2018

ЈНМВ 159/2018: Средства за прање и дезинфекциона средства за возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/12/2018

ЈНМВ 160/2018 Резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/12/2018

ЈНМВ 153/2018: Одржавање лиценце софтвера – за антивирус и web контролу

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/12/2018

ЈНМВ 161/2018: Услуга генералне поправке мотора на возилу RENAULT KERAX

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/12/2018

ЈНМВ 151/2018 Ремонт и сервисирање подстанице и вентилационих комора у Ауто-бази „Вождовац“

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/12/2018

ЈНМВ 158/2018: Резервни делови за надградње ФАУН

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/12/2018

ЈНМВ 157/2018: Услуге поправки возила МЕГА

ДЕТАЉНИЈЕ >>