ЈНМВ 183/2017: Резервни делови за уређај за сабијање смећа. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то: партија бр.1:Резервни делови за смећарске пресе; партија бр.2: Резервни делови за смећарске пресе Atrik;

Обавештење о обустави поступка партија 1 Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка партија 1 ODLUKA…

Детаљније

ЈНМВ 180/2017: Резервни делови од гуме и пластике

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка- партија 1 Одлука о додели уговора- партија 2…

Детаљније

ЈНМВ 176/2017 Потрошни материјал за фарбарску радионицу – партија 1: Потрошни материјал – партија 2: Фарбе, боје и лакови за возила

Обавештење о закљученом уговору партија 1 Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација PARTIJA 2 ODLUKA O DODELI UGOVORA PARTIJA…

Детаљније

ЈНМВ 174/2017: Услуге поправки и сервисирања ISEKI возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору  

Детаљније

ЈНМВ 172/2017: Дизалица за подизање терета (носивости 1t)

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Решење о исправци грешке у Одлуци о додели…

Детаљније

ЈНМВ 175/2017: Материјал за ремонт уређаја за сабијање смећа ( обликована у 4 партије и то: – партија 1: материјал за смећарске надградње Atrik; – партија 2:црна и обојена металургија; – партија 3: вентили, – партија 4: чауре и прикључци за хидрауличне уређаје за сабијање смећа.

Линк ка порталу набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подношење понуда одговор на питање обавештење о продужењу рока за достављање понуда odluka o dodeli…

Детаљније