03/07/2018

ЈНМВ 80/2018: Услуге поправки и сервисирања DEUTZ мотора (обликована у 2 партије: Партија 1: Редовно одржавање мотора DEUTZ TCD 2015 V 08 у гарантном року; Партија 2: Одржавање DEUTZ мотора ван гарантног рока)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2018

ЈНМВ 61/2018: Набавка уређаја у НАССР систему

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/07/2018

ЈНМВ 84/2018: ножеви и резервно сито за машину за гранулирање и сепарацију каблова

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/06/2018

ЈНМВ 82/2018 Резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/06/2018

ЈНМВ 81/2018: Услуге поправки и сервисирања аутоматских мењача ALISON

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/06/2018

ЈНМВ 79/2018 Резервни делови од гуме и пластике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/06/2018

ЈНМВ 77/2018: поправке механичког огибљења

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/06/2018

ЈНМВ 74/2018: Ситан инвентар за потребе друштвеног стандарда

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/06/2018

ЈНМВ 78/2018: Услуге поправке мењача за теретна возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/06/2018

ЈНМВ 76/2018 Услуга поправке система и елемената за напајање горивом

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/06/2018

ЈНМВ 72/2018: Услуге поправки и сервисирања CUMMINS мотора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/06/2018

ЈНМВ 75/2018 Услуга поправки и сервисирања мобилне ПП опреме

ДЕТАЉНИЈЕ >>