30/11/2018

ЈНМВ 156/2018 Резервни делови за надградње AMS

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/11/2018

ЈНМВ 155/2018 Резервни делови за надградњу ОМБ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/11/2018

ЈНМВ 150/2018: Радионичка опрема

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/11/2018

ЈНМВ 154/2018 Резервни делови за возила МАН

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/11/2018

ЈНМВ 144/2018: Сигурносни делови кочног система

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/11/2018

ЈНМВ 147/2018: Делови за чистилице RAVO (у гарантном року)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/11/2018

ЈНМВ 137/2018: Индустријски лепкови, заптивне масе и адитиви

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/11/2018

ЈНМВ 142/2018: Услуге поправки возила МЕГА

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/11/2018

ЈНМВ 148/2018 Резервни делови HYVA

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/11/2018

ЈНМВ 143/2018: АЛАТ (обликована у 5 партија)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

ЈНМВ 146/2018: Услуга поправке механичког огибљења

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

ЈНМВ 145/2018: Затворене корпе од 5 m3, корпе за шут 5 m3 и контејнери од 4 m3 мрежасти, уклопљиви

ДЕТАЉНИЈЕ >>