23/05/2018

ЈНМВ 58/2018: Натрон кесе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/05/2018

ЈНМВ 60/2018 Резервни делови за надградње FAUN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/05/2018

ЈНМВ 52/2018: поправке и баждарење тахографа

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/05/2018

ЈНМВ 59/2018: Услуге сервисирања и поправке клима уређаја и беле технике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/05/2018

ЈНМВ 53/2018: Услуга поправке система и елемената за напајање горивом

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/05/2018

ЈНМВ 57/2018: превентивни здравствени прегледи запослених мушкараца

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/05/2018

ЈНМВ 56/2018: превентивни здравствени прегледи запослених жена

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/05/2018

ЈНМВ 54/2018: Штампани материјал

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/05/2018

ЈНМВ 48/2018: Резервни делови за грађевинске машине BOMAG

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/05/2018

ЈНМВ 50/2018 Електронска вага до 15 кг

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2018

ЈНМВ 51/2018 Услуге поправки и сервисирање мотора и делова мотора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/05/2018

ЈНМВ 47/2018 Резервни делови за израду црева за хидраулику, гориво и пнеуматику

ДЕТАЉНИЈЕ >>