03/09/2018

ЈНМВ 115/2018 Резервни делови за надградње FAUN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/08/2018

ЈНМВ 113/2018 Вијчана роба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/08/2018

ЈНМВ 112/2018: Услуга сервисирања надградњи FAUN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/08/2018

ЈНМВ 106/2018: Одржавање системског софтвера (подршка за Linux, Unix, Windows, Oracle DBA, VoIP..)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/08/2018

ЈНМВ 110/2018: резервни делови за грађевинске машине BOMAG

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/08/2018

ЈНМВ 109/2018: Резервни делови за уређај за сабијање смећа типа преса

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/08/2018

ЈНМВ 105/2018 Антифриз

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/08/2018

ЈНМВ 111/2018: Електрични алат и опрема

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/08/2018

ЈНМВ 107/2018: Браварско-лимарске поправке возила и надградњи

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/08/2018

ЈНМВ 108/2018: Услуге сервисирања и поправки пресе за балирање папира и ПЕТ амбалаже

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/08/2018

ЈНМВ 104/2018 Услуга одржавања једногредних мостних дизалица (кранова) и њихово испитивање

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/08/2018

ЈНМВ 103/2018 Услуга поправке и баждарења апарата за точење горива

ДЕТАЉНИЈЕ >>