26/04/2018

JNMV 42/2018: поправке и сервисирања МАН возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2018

ЈНМВ 37/2018 Услуга поправки делова ваздушне инсталације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/04/2018

ЈНМВ 43/2018: резервни делови од црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/04/2018

ЈНМВ 40/2018 Резервни делови за возила MAN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/04/2018

ЈНМВ 41/2018: сервисирање и одржавање возила HYUNDAI

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/04/2018

ЈНМВ 38/2018: Плетене полипропиленске вреће за шут

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/04/2018

ЈНМВ 36/2018: Провера исправности, сервисирање и поправка стабилних система за гашење пожара као и функционалне исправности вентилационих ПП клапни

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/04/2018

ЈНМВ 35/2018 Резервни делови за возила МАН

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/04/2018

ЈНМВ: 34/2018: КЕСЕ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/04/2018

JNMV 33/2018: Usluge servisiranja i popravki dizalica (oblikovana u 2 partije)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/04/2018

JNMV 29/2018: Štampani materijal

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/03/2018

ЈНМВ 32/2018- Сервисирање и поправка електроагрегата

ДЕТАЉНИЈЕ >>