30/03/2018

ЈНМВ 32/2018- Сервисирање и поправка електроагрегата

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/03/2018

ЈНМВ 20/2018- Технички преглед возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/03/2018

ЈНМВ 31/2018 Потрошни материјал за механичарску и гумарску радионицу

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/03/2018

ЈНМВ 28/2018: вијчана роба (обликовано у три партије)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/03/2018

ЈНМВ 27/2018: Сервисирање и поправка турбокомпресора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/03/2018

ЈНМВ 22/2018: Резервни делови за чистилице SCHMIDT

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/03/2018

ЈНМВ 30/2018: сервисирање и поправке пресе за балирање папира и ПЕТ амбалаже

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/03/2018

ЈНМВ 24/2018 Здравствени прегледи возача

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/03/2018

ЈНМВ 25/2018: Услуга поправки и сервисирања косачица, тримера и дувача

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/03/2018

ЈНМВ 21/2018: резервни делови за грађевинске машине 14. октобар

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/03/2018

ЈНМВ 23/2018: поправке и сервисирања возила IVECO

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/03/2018

ЈНМВ 19/2018: Материјал за радове на инсталацијама ВиК

ДЕТАЉНИЈЕ >>