13/10/2017

ЈНМВ 174/2017: Услуге поправки и сервисирања ISEKI возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/10/2017

ЈНМВ 172/2017: Дизалица за подизање терета (носивости 1t)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/10/2017

ЈНМВ 175/2017: Материјал за ремонт уређаја за сабијање смећа ( обликована у 4 партије и то: – партија 1: материјал за смећарске надградње Atrik; – партија 2:црна и обојена металургија; – партија 3: вентили, – партија 4: чауре и прикључци за хидрауличне уређаје за сабијање смећа.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/10/2017

ЈНМВ 177/2017 Услуге поправки возила МЕГА

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/10/2017

ЈНМВ 170/2017: Услуге сервисирања надградњи FAUN

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/10/2017

ЈНМВ 173/2017 Четке за чистилице DULEVO (у гарантном року)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/10/2017

ЈНМВ 163/2017 Дијагностички уређаји са комплетном пратећом опремом

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/10/2017

ЈНМВ 171/2017: резервни делови за металне контејнере 1,1м3 и 3,2м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>