31/07/2020

ЦЈН 14/20: Погонска горива за моторна возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/07/2020

О.П. 25/2020: Брендирање рециклажних судова

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/07/2020

О.П.О. 28/2020: Пнеуматици за сва возила (путнички и теретни програм)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/07/2020

О.П. 24/2020: Софтверско решење за управљање пословањем ERP – проширење и надоградња

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/07/2020

О.П. 31/2020: Пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа корисницима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/07/2020

О.П. 32/2020: Остала храна

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/07/2020

О.П. 26/2020: Смрзнута риба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/07/2020

О.П. 30/2020-Средства и прибор за одржавање посебних намена

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/07/2020

О.П. 27/2020: Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/07/2020

О.П. 29/2020-Табулири

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/06/2020

О.П. 12/2020: : Електронске колске ваге до 60 тона.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/06/2020

О.П.О.23/2020-Резервни делови за возила ИВЕКО

ДЕТАЉНИЈЕ >>