О.П. 8/2018: Услуге поправки хидрауличних уређаја на возилима, надградњама и грађевинским машинама;

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација Одговор на питање број 24/6 од 15.03.2018. године

Детаљније

О.П. 78/2017: систем контроле комуналног отпада на депонији Винча и погону погону Отпад са безбедносно информативним системом за праћење

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документаџија

Детаљније

О.П. 74/2017- Возила за прикупљање комуналног отпада 5м3 ( 5 комада)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање број 339/7 од 02.02.2018. године Одговори н апитања бр….

Детаљније