05/02/2021

ЦЈН 5/20: Свеже месо, обликована у три партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/01/2021

ЦЈН 13/20: Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/01/2021

ЦЈН 11/20: Млеко и млечни производи, обликована у три партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/12/2020

Централизована јавна набавка, број 9/20: Канцеларијски материјал

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/11/2020

ЦЈН 4/20: Електрична енергија, обликована у 3 партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/11/2020

ЦЈН 1/20: Средства за одржавање хигијене, обликована у 2 партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/10/2020

ЦЈН 6/20: Енергенти- уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликована у две партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/10/2020

ЦЈН 2/20: Прибор за одржавање хигијене, обликована у 4 партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/10/2020

ЦЈН 7/20: Услуга мобилне телефоније

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/10/2020

О.П. 9/2020-Чистилице минимум 4м3 са CNG погоном

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/09/2020

ЦЈН 3/20: Папирна галантерија

ДЕТАЉНИЈЕ >>

31/07/2020

ЦЈН 14/20: Погонска горива за моторна возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>