16/05/2019

О.П. 35/2019-С-Виљушкар до 3 тоне са хватаљкама за бале

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/05/2019

О.П. 27/2019-С: Рециклажна звона за стакло

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 31/2019: Контејнери са картицама

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 40/2019: Софтверско решење за управљање пословањем ERP

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 37/2019-С-Контејнери запремине 3,2м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 36/2019-С- Аброл контејнери

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 38/2019-С: Комбинована мултифункционална машина

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/05/2019

О.П. 34/2019-С-Камион за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/05/2019

О.П. 33/2019-С- Контејнери

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 39/2019: Проширење и надоградња система контроле

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 32/2019-С-Камион за пражњење подземних контејнера за рециклабилни отпад

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 29/2019-С: Возило за сакупљање рециклабилног отпада

ДЕТАЉНИЈЕ >>