О.П. 36/2017- Сервери

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 14.07.2017. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Обавештење о донетом Решењу Републичке комисије за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

О.П. 43/2017- Санација пода, израда слоја самолива, израда дела канализације и комплетни молерско – фарбарски радови у механичарсикој радионици

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 09.08.2017. године

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору