20/10/2020

ЦЈН 6/20: Енергенти- уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликована у две партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/10/2020

ЦЈН 2/20: Прибор за одржавање хигијене, обликована у 4 партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/10/2020

ЦЈН 7/20: Услуга мобилне телефоније

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/10/2020

О.П. 9/2020-Чистилице минимум 4м3 са CNG погоном

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/09/2020

ЦЈН 3/20: Папирна галантерија

ДЕТАЉНИЈЕ >>

31/07/2020

ЦЈН 14/20: Погонска горива за моторна возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/07/2020

О.П. 25/2020: Брендирање рециклажних судова

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/07/2020

О.П.О. 28/2020: Пнеуматици за сва возила (путнички и теретни програм)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/07/2020

О.П. 24/2020: Софтверско решење за управљање пословањем ERP – проширење и надоградња

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/07/2020

О.П. 31/2020: Пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа корисницима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/07/2020

О.П. 32/2020: Остала храна

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/07/2020

О.П. 26/2020: Смрзнута риба

ДЕТАЉНИЈЕ >>