29/05/2020

О.П. 19/2020-С-Набавка и постављање контејнера у циљу превенције дивљих депонија

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/05/2020

О.П.О. 20/2020: Резервни делови за возила и надградње АТРИК

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/05/2020

О.П.О. 18/2020- Услуге поправки и сервисирања DAF возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/04/2020

О.П.О. 16/2020-Услуге поправки и сервисирања грађевинских машина BOMAG

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/04/2020

Централизована јавна набавка 20/19: Путничка возила -набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/04/2020

О.П.O.17/2020-Резервни делови за возила Mercedes Benz (оквирне количине).

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/04/2020

О.П.О.3/2020-Резервни делови аутоелектрике за сва возила (оквирне количине).

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/04/2020

О.П.О. 11/2020-Набавка добара за спровођење мерa контроле смањења популације глодара, инсеката и штетних организама на јавним површинама.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/04/2020

О.П.14/2020- Опрема за послове контроле бројности штетних организама.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/04/2020

О.П.О. 13/2020-Услуге поправки и сервисирања MERCEDES BENZ возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/04/2020

О.П. 15/2020: Уређај за RT-PCR дијагностику са пратећом опремом

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/03/2020

О.П. 7/2020: Полуприколица ( претоварна станица 95m3)-wolking floor.

ДЕТАЉНИЈЕ >>