21/02/2018

О.П. 1/2018-Услуга осигурања лица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/02/2018

О.П. 78/2017: систем контроле комуналног отпада на депонији Винча и погону погону Отпад са безбедносно информативним системом за праћење

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/01/2018

О.П. 74/2017- Возила за прикупљање комуналног отпада 5м3 ( 5 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/01/2018

О.П. 76/2017-Г- Подземни контејнери за рециклабилни отпад (202 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/01/2018

О.П. 73/2017- Услуге поправки и сервисирања грађевинских машина БОМАГ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/12/2017

О.П. 70/2017- Услуге поправки и сервисирања грађевинских машина БОМАГ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2017

О.П. 71/2017- Софтверске лиценце

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2017

O.P. 67/2017- Возило за зимско одржавање јавних површина – 2 комада

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/12/2017

О.П. 72/2017-Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

Електрична енергија, централизована јавна набавка, број 4/17, обликована у две партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

О.П. 69/2017: Услуге сервиса и поправки грађевинских машина CATERPILLAR;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

Рачунари, централизована јавна набавка, број 10/17

ДЕТАЉНИЈЕ >>