15/01/2018

О.П. 76/2017-Г- Подземни контејнери за рециклабилни отпад (202 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/01/2018

О.П. 73/2017- Услуге поправки и сервисирања грађевинских машина БОМАГ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/12/2017

О.П. 70/2017- Услуге поправки и сервисирања грађевинских машина БОМАГ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2017

О.П. 71/2017- Софтверске лиценце

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2017

O.P. 67/2017- Возило за зимско одржавање јавних површина – 2 комада

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/12/2017

О.П. 72/2017-Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

Електрична енергија, централизована јавна набавка, број 4/17, обликована у две партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

О.П. 69/2017: Услуге сервиса и поправки грађевинских машина CATERPILLAR;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

Рачунари, централизована јавна набавка, број 10/17

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

Месне прерађевине и сухомеснати производи, централизована јавна набавка, број 8/17

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/12/2017

Прибор за одржавање хигијене, централизована јавна набавка, обликована у 4 (четири) партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/12/2017

О.П. 39/2017- Подземни контејнери за рециклабилни отпад -202 комада

ДЕТАЉНИЈЕ >>