18/10/2017

О.П. 53/2017- Услуга осигурања од опште одговорности на депонији Винча

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/10/2017

Услуга мобилне телефоније, централизована јавна набавка број 7/17

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/10/2017

Колонијална роба, централизована јавна набавка, број 15/17, обликована у девет партија

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/10/2017

О.П. 52/2017- Пластичне канте запремине 240 литара ( 20 000 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/10/2017

О.П. 54/2017- Усисивачи ( 10 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/10/2017

О.П. 60/2017: израда урбанистичко техничкe документације за изградњу рециклажних дворишта, сортирних станица и трансфер станица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/10/2017

О.П. 36/2017- Сервери

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 44/2017- Адаптација радионица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 43/2017- Санација пода, израда слоја самолива, израда дела канализације и комплетни молерско – фарбарски радови у механичарсикој радионици

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 61/2017: пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча

ДЕТАЉНИЈЕ >>