16/05/2018

О.П. 20/2018: Резервни делови за возила Фап

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2018

О.П. 21/2018: средства и прибор посебних намена за одржавање хигијене

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/05/2018

O.P. 17/2018: Полуфабрикати црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/04/2018

О.П.О. 10/2018-Резервни делови за возила Ивеко

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/04/2018

О.П. 14/2018: Цистерне прохромске ( 2 комада);

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/04/2018

О.П. 16/2018: Премија осигурања од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/04/2018

О.П. 13/2018-Мултифункционaлна зглобна машина за комуналне радове (2 комада);

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/04/2018

О.П. 15/2018- Електрично теретно возило запремине товарног простора 2м3 ( 3 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/04/2018

О.П. 11/2018: Услуга ремонта четки на чистилицама;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/03/2018

О.П. 12/2018: Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/03/2018

О.П. 3/2018: Резервни делови за возила Mercedes Benz

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/03/2018

О.П. 9/2018-Лична заштитна средства

ДЕТАЉНИЈЕ >>