03/10/2017

О.П. 44/2017- Адаптација радионица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 43/2017- Санација пода, израда слоја самолива, израда дела канализације и комплетни молерско – фарбарски радови у механичарсикој радионици

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/10/2017

О.П. 61/2017: пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча

ДЕТАЉНИЈЕ >>