05/03/2020

О.П.6/2020-Уклопљиве корпе, мрежасте од 4м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/03/2020

О.П. 5/2020: Стручне услуге у вези са управљањем предузећем

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/03/2020

О.П. 4/2020: Услуга осигурања возила од аутоодговорности, осигурање имовине, осигурање лица стално запослених, осигурање лица на ППП, осигурање од опште одговорности из делатности

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/02/2020

О.П. 2/2020: Реконструкција спољне расвете (Дирекција и Аутобаза Вождовац)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/02/2020

О.П. 23/2014: Услуге извршитеља

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/02/2020

Предходно обавештење бр. 2307 од 06.02.2020.године

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/02/2020

Централизована јавна набавка 15/19: Колонијална роба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/02/2020

O.П. 1/2020: Набавка ремонтованог погонског мотора са уградњом

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/02/2020

Предходно обавештење

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/01/2020

О.П. 86/2019: Опремање и уређење нове локације Погона Врачар

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/01/2020

О.П. 88/2019: Хемијска средства за уклањање графита

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/01/2020

О.П. 77/2019- Набавка половних аутосмећара

ДЕТАЉНИЈЕ >>