15/05/2019

О.П. 37/2019-С-Контејнери запремине 3,2м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 36/2019-С- Аброл контејнери

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/05/2019

О.П. 38/2019-С: Комбинована мултифункционална машина

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/05/2019

О.П. 34/2019-С-Камион за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/05/2019

О.П. 33/2019-С- Контејнери

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 39/2019: Проширење и надоградња система контроле

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 32/2019-С-Камион за пражњење подземних контејнера за рециклабилни отпад

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 29/2019-С: Возило за сакупљање рециклабилног отпада

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

О.П. 30/2019-С-Преса за балирање капацитет 100 тона

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

O.P. 26/2019-С: Грајфер са сајлом за пражњење звона

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/05/2019

О.П. 24/2019: Полуфабрикати црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2019

О.П. 25/2019- Возила за прикупљање комуналног отпада

ДЕТАЉНИЈЕ >>