11/09/2019

О.П.О. 57/2019: Услуге поправки и сервисирања возила и скутера PIAGGIO

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/09/2019

О.П.О. 56/2019: Резервни делови за механичко и ваздушно огибљење

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/09/2019

О.П. 55/2019: Полуфабрикати црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/09/2019

О.П. 59/2019: Подземни контејнери за рециклабилни отпад

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/09/2019

О.П. 61/2019: Електрочистилице за пешачку зону – 3 комада

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/09/2019

О.П. 52/2019: Мини смећарац

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/09/2019

О.П. 54/2019: Средства и прибор за одржавање посебних намена

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/09/2019

Централизована јавна набавка 9/19: Канцеларијски материјал

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/08/2019

О.П. 53/2019: Корективно и адаптивно одржавање NEXTBIZ апликативног софтвера

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/08/2019

Централизована јавна набавка 2/19: Прибор за одржавање хигијене

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/08/2019

1/19 Средства за одржавање хигијене – Централизована јавна набавка

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/08/2019

О.П. 50/2019: Со-Индустријска за путеве

ДЕТАЉНИЈЕ >>