16/11/2018

О.П. 62/2018: Премија осигурања лица;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/11/2018

О.П. 56/2018: Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/11/2018

О.П. 59/2018: Ауточистилице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

О.П. 57/2018: Премија осигурања средстава рада (имовине)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

Смрзнуто воће и смрзнуто поврће, централизована јавна набавка, број 13/18

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/11/2018

Електрична енергија, централизована јавна набавка, број 4/18, обликована у три партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/11/2018

Колонијална роба, централизована јавна набавка, број 15/18, обликована у девет партија

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/11/2018

О.П. 61/2018: Полуфабрикати црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/11/2018

O.П. 58/2018: Премија осигурања лица ангажованих на привремено-повременим пословима;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

16/10/2018

Смрзнута риба, централизована јавна набавка број 12/18

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/10/2018

Млеко и млечни производи, централизована јавна набавка 11/18, обликована у три партије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/10/2018

Услуга мобилне телефоније, централизована јавна набавка број 7/18

ДЕТАЉНИЈЕ >>