19/08/2019

О.П. 51/2019-Метални контејнери 1,1м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/08/2019

Microsoft лиценце, централизована јавна набавка 18/17, обликована у 2 (две) партије, партија 1-Microsort лиценце, ЕА

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/08/2019

Папирна галантерија за одржавање личне хигијене, број јавне набавке: 3/19

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/08/2019

О.П. 49/2019-Остала храна (живинско месо)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/07/2019

О.П. 48/2019-Смрзнута риба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2019

О.П. 41/2019-Г- Уређај за топљење снега

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/06/2019

О.П. 47/2019-С- Контејнери ( у циљу превенције дивљих депонија)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/06/2019

О.П. 46/2019-Аутоподизач за шут

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/06/2019

О.П. 43/2019- Услуге поправки и сервисиарња грађевинских машина Бомаг

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/06/2019

О.П. 45/2019: Подршка система ГПС са одржавањем

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/05/2019

О.П. 42/2019: Средства и прибор за одржавање посебних намена;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/05/2019

О.П. 44/2019: Резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>