O.П. 34/2018-Корективно и адаптивно одржавање NEXTBIZ апликативног софтвера;

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Детаљније

О.П.О. 31/2018- Резервни делови за возила Ивеко

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда допуна конкурсне документације Одлука о закључењу оквирног споразума- партија 1 Одлука о…

Детаљније

О.П. 30/2018: елементи за одлагање смећа – ђубријере по каталогу урбане опреме

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање 126/7 од 18.07.2018. године Одговор на питање 126/10 од…

Детаљније

О.П. 29/2018-Полуфабрикати црне и обојене металургије

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање и измене број 125/6 од 11.07.2018. године Коригована конкурсна…

Детаљније