25/04/2019

КЗД ОП 1/2019: Идејно решење и промотивно унапређење рециклажних активности у Београду

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2019

О.П. 22/2019: Уређај за топљење снега;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/04/2019

О.П. 17/2019:Техничка уља и мазива;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/04/2019

О.П. 23/2019- Услуга ремонта четки за чистилице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/04/2019

О.П. 9/2019-Г: Возила и опрема за одржавање чистоће на јавним површинама

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/04/2019

О.П. 19/2019- Смрзнута риба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/04/2019

О.П. 21/2019- резервни делови за надградње Атрик

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/04/2019

О.П. 20/2019: Резервни делови за чистилице Дулево

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/04/2019

О.П. 18/2019: Лична заштитна средства

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/04/2019

О.П. 10/2019: Мултифункционaлна зглобна машина за комуналне радове

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/04/2019

О.П. 16/2019-Трактори

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/04/2019

О.П. 12/2019: Остала храна

ДЕТАЉНИЈЕ >>