14/01/2020

О.П. 90/2019- Техничка уља и мазива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/01/2020

О.П. 87/2019- Путничко возило средње класе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/01/2020

О.П. 89/2019-Комби за превоз запослених средње класе 8+1

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/01/2020

О.П.О. 85/2019-Набавка добара за спровођење мере контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/01/2020

Смрзнуто воће и смрзнуто поврће, ЦЈН 13/19

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/12/2019

Централизована јавна набавка, 5/19: Свеже месо

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/12/2019

Централизована јавна набавка, 11/19: Млеко и млечни производи

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/12/2019

О.П. 84/2019-Микро електро возило за пешачку зону

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/12/2019

О.П. 83/2019: Комбиновано возило – путар (теренско-путничко возило са кабином мин 5 места и одвојеним сандуком)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/12/2019

О.П. 82/2019: Транспортно возило од 2.5 тона

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/12/2019

О.П. 81/2019: Пластичне метле

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/12/2019

О.П. 80/2019-Вучно возило са полуприколицом (претоварна станица 95м3)

ДЕТАЉНИЈЕ >>