К.П. 1/2016-3/11- Резервни делови за возила Iveco

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 322/7-3/11 од 11.12.2017. године Обавештење о продужењу рока…

Детаљније

К.П. 1/2016-4/13- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка- партија број 1 Одлука о додоели уговора -партија…

Детаљније

К.П. 1/2016-4/12- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија број 1 Одлука о обустави поступка- партија…

Детаљније

К.П. 1/2016-4/11- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одлука о обустави поступка- партија 2 Одлука о додели уговора- партија 1…

Детаљније

K.P. 1/2016-1/20: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација одговор на питања и измене 03.11.2017. Коригована техничка спецификација за партију број…

Детаљније