23/04/2019

П.П. 1/2019-Услуга осигурања возила од аутоодговорности,каско осигурање возила,осигурање имовине, осигурање лица стално запослених, осигурање лица на ППП, осигурање од оште одговорности из делатности;

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/12/2018

П.П. 3/2018- Уређај за прање возила топлом водом под високим притиском

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/04/2018

П.П. 2/2018- Возила за прикупљање комуналног отпада 5m3 ( 5 комада)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/03/2018

П.П. 1/2018- Услуге сервиса и поправки грађевинских машина BOMAG

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/11/2017

П.П. 4/2017- Мобилар блокови за смештај и прозив радника и монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/10/2017

П.П. 5/2017- Комбинована машина грађевинска

ДЕТАЉНИЈЕ >>