Избор оператера система управљања амбалажним отпадом

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. Оператери су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из позива и конкурсне документације.

Конкурсна документација у прилогу.

Comments are closed