Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке 27.02.2014.

План набавки за 2016. годину

Прва измена Плана набавки за 2016. годину – 14.06.2016.

Друга измена Плана набавки за 2016. годину – 04.07.2016.

Трећа измена Плана набавки за 2016. годину – 23.08.2016.

Четврта измена Плана набавки за 2016. годину – 14.10.2016.

Пета измена Плана набавки за 2016. годину – 09.12.2016.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – 30.01.2017. (измена)

План набавки за 2017. годину – 02.02.2017.

Прва измена Плана набавки за 2017. годину – 03.03.2017.

Друга измена Плана набавки за 2017. годину – 11.07.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed