Подела бесплатних канти (Палилула, Раковица)

podela kantiРадници ЈКП „Градска чистоћа“ ће у суботу, 24. јануара 2015. године, од осам часова ујутру, на територијама ГО Звездара и то део насеља Миријево, Раковица, део насеља Сунчев брег и Палилула део насеља Борча, бесплатно поделити канте за одлагање кућног комуналног отпада за укупно 3.000 домаћинстава.

Становници тих насеља су у обавези да добијене канте остављају испред својих капија како би екипе „Градске чистоће“ могле да их испразне. Пржњење канти се обавља једном недељно, почев од 6.30 часова, и то данима посебно одређеним за свако насеље о чему ће суграђани на лицу места бити обавештени.

Акција бесплатне поделе канти суграђанима покренута је са циљем  да се побољша организација одношења смећа, а у уским улицама због немогућности постављања контејнера суграђанима олакша избацивање комуналног отпада, а не угрози безбедност саобраћаја. Такође, техологија одвожења смећа из индивидуалних канти знатно утиче и на смањење формирања „дивљих“ депонија у Београду.

Канте запремине 240 литара намењене су искључиво за одлагање кућног комуналног отпада, због чега ЈКП „Градска чистоћа“ апелује на њихове нове власнике да их не користе за одлагање шута, земље или пепела и жара јер ће тако физички оштети канту.

Comments are closed