ЈНМВ 36/2018: Провера исправности, сервисирање и поправка стабилних система за гашење пожара као и функционалне исправности вентилационих ПП клапни

април 16, 2018

Линк ка порталу набавки града Београда

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija pdf

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru