К.П. 1/2016-1/24: Резервни делови за возила Мерцедес Бенз

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања и измене КД бр. 73/18-1/24 од 03.05.2018.године

Коригована техничка спецификација за партију број 5

Кориговани образац структуре цена за партију број 5

Обавештење о продужењу рока бр. 73/19-1/24 од 03.05.2018 године

Одговор на питање број 73/23-1/24 од 008.05.2018. године

Одлука о обустави -партија 1

Одлука о додели уговора -партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора -партија 5

Одлука о додели уговора- партија 4

Обавештење о обустави поступка- партија број 1

Обавештење о закљученом уговору- партија 2

Обавештење о закљученом уговору- партија 5

Обавештење о закљученом уговору- партија 4

Обавештење о закљученом уговору- партија 3

Comments are closed