К.П. 1/2016-1/26- Резервни делови за возила Мерцедс Бенз

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Одговор на питање број 118/9-1/26 од 02.07.2018. године

Измена техничке спецификације за партију 1

Обавештење о продужењу ррока за достављање понуда

коригована техничка спецификација за партију 1

кориговани Образац структуре цена за партију 1

Одлука о додели уговора- партија 1

Одлука о додели уговора- партија 2

Одлука о додели уговора- партија 3

Одлука о додели уговора- партија 4

Одлука о додели уговора- партија 5

Обавештење о закљученом уговору- партија 2

Обавештење о закљученом уговору- партија 3

Обавештење о закљученом уговору- партија 4

Обавештење о закљученом уговору- партија 5

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Comments are closed