Директор предузећа

Мирослав Богдановић

рођен 1969. године у Београду
Образовање: Рударско-геолошки факултет у Београду

РАДНА  БИОГРАФИЈА
1997-2001. године ЈКП „Градска чистоћа“ Шеф смене одржавања
2001-2008. године ЈКП „Градска чистоћа“ Главни инжењер одржавања
2008-2008. године ЈКП „Градска чистоћа“ Помоћник директора за техничка питања
2008-2009. године ЈКП „Градска чистоћа“ Помоћник директора одржавања
2009-2010. године ЈКП „Градска чистоћа“ Директор одржавања
2010-2011. године ЈКП „Градска чистоћа“ Саветник генералног директора за јавне набавке
2011-2012. године ЈКП „Градска чистоћа“ Помоћник генералног директора за јавне набавке
2012-2013. године ЈКП „Градска чистоћа“ Директор одржавања
2013-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Извешни директор
2014 – ЈКП „Градска чистоћа“ Директор предузећа

Comments are closed