Ванредне услуге

Ценовник ванредних услуга

Усro zemun 076лед све бржег пораста броја становништа, индустријализације, урбанизације и економског богатства долази до повећане продукције и нагомилавања отпада, који намеће питање о његовом управљању и утицају на животну средину. Рециклажа рециклабилног отпада игра значајну улогу у постизању одрживог развоја, који представља императив савременом друштву и будућим генерацијама због све веће угрожености животне средине и самим тим ЈКП „Градска чистоћа“ је ставила велики акценат на ову врсту сепарације отпада.

Уз своју основу делатност ЈКП „Градска чистоћа „  од маја 2014. године оформило је и Сектор „Депоновања и рециклаже комуналног отпада“ са циљем раздвајања рециклабилног отпада на извору и крајњег поступка третмана односно рециклаже.  Овај сектор врши прикупљање, промет и купопродају секунадарних сировина као што су папир, картрон,  пет амабалажа, алуминијумске лименке, отпадни метали, отпадни пнеуматици, стаклена амбалажа, бакларни и алуминијумски каблови. Тај сектор  врши и услуге ванредног одлагања и уништења комуналног отпада, неопасног и инертног отпада на депонији „Винча“ као и услужно мерење теретних возила.

Такође ЈКП “Градска чистоћа“ врши и услугу пражњења и одвоза фекалних материја из септичких јама у оквиру послова ванредног карактера а у складу са утврђеним ценовником услуга одвоза фекалних материја и ценовником километраже одвоза фекалних материја за приградска насеља.
У склопу наших услуга обављамо и услуге ванредног карактера у складу са утврђеним ценовником  ванредних услуга и то:

• Изношење и депоновање смећа са формираних гомила
• Ванредно изношење и  депоновање смећа путем пражњења контејнера запремине од   1,1, до 5м3
• Рад са грађевинском механизацијом
• Рад са специјалним комуналним возилом за одвоз смећа
• Рад са специјалним, теретним и другим возилима
• Одвођење и депоновање шута и земље са формираних гомила
• Уклањање „дивљих“ депонија

Сходно саобраћајној фреквенцији камиона ЈКП „Градска чистоћа“ кроз београдске улице 365 дана у години од недавно се у понуди ванредних услуга предузећа налази и услуга оглашавања трећих лица на препознатљивим камионима нашег предузећа који су за такав вид услуге већ припремљени.

Такође, поред овакве услуге оглашавања трећих лица на камионима ЈКП „Градска чистоћа“ нудимо и услугу оглашавања на џамбо контејнерима централних градских улица  као и на контејнерима који се налазе у склопу рециклажних острва на свих десет београдских општина.

Поред редовних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ у циљу модернизације постојећег система, али пре свега едукације већег броја суграђана, покренуло је акције примарног раздвајања отпада у домаћинствима са индивидуалном изградњом под слоганом „Еко- кесе за чистији град“ и „Рециклирај са нама“ као и низ едукативних акција за наше најмлађе суграђане као што су: „Рециклажни динар“, „Еко-квиз“ , „Избор за најуредније школско двориште“  и ликовни конкурс „Прљаво или чисто – НИЈЕ ИСТО!“ све са циљем да код наших најмлађих подигнемо ниво свести о значају животне средине и нивоа информисаности о рециклажи и екологији.

 

Comments are closed