First slide

Директор комерцијалних послова

Драгана Богићевић

рођена 1977. године у Београду
Образовање: Правни факултет Универзитета у Београду – Дипломирани правник

РАДНА  БИОГРАФИЈА
2009-2011. године Г.О Врачар
2011-2013. године ЈКП „Градска чистоћа“  Самостални референт на пословима јавних набавки
2013-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“  Руководилац службе осигурања возила, лица и имовине
2014-2015. године ЈКП „Градска чистоћа“  Руководилац контроле јавних набавки
2015 – ЈКП „Градска чистоћа“  Директор комерцијалних послова