First slide

Директор комерцијалних послова

Љиљана Анђелковић

рођена 16.04.1969. у Београду
Образовање: Економски факултет Универзитет у Београду, Дипломирани економиста

РАДНА  БИОГРАФИЈА

 

2001-2004. године ЈКП „Градска чистоћа“ Референт купаца
2004-2005. године ЈКП „Градска чистоћа“ Ликвидатор финансијске документацие
2005-2007. године ЈКП „Градска чистоћа“ Самостални референт за обрачун и плаћање ПДВ, такси и накнада
2007. године ЈКП „Градска чистоћа“ Виши саветник за ПДВ и остале порезе
2007-2010. године ЈКП „Градска чистоћа“ Директор економских послова
2010-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Директор комерцијалних послова
2014-2019. године ЈКП „Градска чистоћа“ Руководилац осигурања возила, лица и имовине
2019. године ЈКП „Градска чистоћа“ Координатор сектора комерцијалних послова
2019 – ЈКП „Градска чистоћа“ Директор комерцијалних послова