Рециклажна острва

11Локације рециклажних острва

Циљ Пројекта постављања рециклажних острва у Београду је увођење европских стандрада у руковању отпадом, као и побољшање услуга које ЈКП „Градска чистоћа“ пружа суграђанима. Одвајањем отпада по категоријама учинићемо наш град лепшом и еколошки здравијом средином, а „Градска чистоћа“ ће током 2015. године обезбедити довољан број типских контејнера који ће бити распоређени на територији Београда.

 

ЈКП „Градска чистоћа“ апелује на суграђане да чувају контејнере, јер „Чистоћа“ подсећа да инвентар тог предузећа припада свим Београђанима и да само заједничким трудом можемо да га очувамо како би нам свима служио.

 

Comments are closed