О нама

11Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“  је основала Скупштина града Београда које као своју основну делатност обавља послове сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, као и послове чишћења и прања јавних површина на територији града Београда.

Јавне површине које спадају под надлежност ЈКП „Градска чистоћа су: улице (коловози и тротоари), тргови, подземни пешачки пролази, јавна степеништа, аутобуске станице јавног саобраћајног превоза, трамвајски колосеци, отворени тржни центри, скверови. ЈКП „Градска чистоћа“ свакодневно врши чишћење јавних површина које су у њеној надлежности док се услуга прања врши када временски услови то дозвољавају, тј када је спољна температура изнад 4 степена Целзијуса.

Своју основну делатност ЈКП „Градска чистоћа“ обавља специјалним возилима – ауто смећарцима, транспортним камионима, аутоцистернама, ауточистилицама, рол киперима, грајферима и другом савременом мултифункционалном механизацијом..
Поред тога ЈКП „Граска чистоћа“ уклања и снег и лед са пешачких зона, пешачких прелаза и пасарела, јавних степеништа, тротоара ширих од 5м, тротоара испред пешачких прелаза као и са уличних сливника.

Услед све бржег пораста броја становништа, индустријализације, урбанизације и економског богатства долази до повећане продукције и нагомилавања отпада, који намеће питање о његовом управљању и утицају на животну средину. Забринутост због великих површина које заузимају депоније, повећала је интересовање за рециклажом као једним од четири основна начина управљања отпадом. Рециклажа рециклабилног отпада игра значајну улогу у постизању одрживог развоја, који представља императив савременом друштву и будућим генерацијама због све веће угрожености животне средине и самим тим ЈКП „Градска чистоћа“ је ставила велики акценат на ову врсту сепарације отпада.

Поред редовних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ у циљу модернизације постојећег система, али пре свега едукације већег броја суграђана, покренуло је акције примарног раздвајања отпада у домаћинствима са индивидуалном изградњом под слоганом „Еко- кесе за чистији град“ и „Рециклирај са нама“ као и низ едукативних акција за наше најмлађе суграђане као што су: „Рециклажни динар“, „Еко-квиз“ , „Избор за најуредније школско двориште“  и ликовни конкурс „Прљаво или чисто – НИЈЕ ИСТО!“ све са циљем да код наших најмлађих подигнемо ниво свести о значају животне средине и нивоа информисаности о рециклажи и екологији.

Comments are closed