Историјат

topleftЈКП „Градска чистоћа“ основано је 01.08.1884. године као служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћење септичких јама, а оснивач је био др. Владан Ђорђевић зачетник комуналне хигијене и тадашњи градоначелник Београда. Градска општина је формирајући ову службу имала пре свега у виду здравствену и санитарну ситуацију у граду. Због тога је, да би се помогло и олакшало грађанству редовно изношење ђубрета из вароши и спречила појава зараза и епидемија,одлучено да се сваком кварту обезбеде специјална кола за одношење ђубрета као и воловска запрега.

На данашњој локацији на плацу „Пионир“ ЈКП „ Градска чистоћа“ налази се од 1932. године, када је и започела изградња првих објеката на овом простору.Пред Други светски рат „Чистоћа“ је располагала са стотинак запрежних возила и два пута више коњске запреге као и стотинак моторних возила која су служила искључиво за одржавање чистоће на градским улицама и трговима као и за одвожење и депоновање градског отпада.

Приликом повлачења из главног града 1944. године, немци су уништили целокупни возни парк и опрему „Чистоће“ , тако да су у обављању свкодневних радних активности комунални радници користили заплењена непријатељска возила. Активности „Чистоће“ тада су биле усмерене у два правца: 1. Проналажење и сакупљање делова и материјала за оспособљавање возног парка и механизације 2. Запошљавање квалитетне радне снаге свих структура јер је није било довољно.

Преломни тренутак у послератном развоју и делатности „Чистоће“ био је 1. јануар 1957. године , јер од тог тренутка колектив послује самостално као предузеће. То је период привредног развоја земље у коме и „Градска чистоћа“ доживљава тренутке успона и успеха. Исте године започело је и експерементално чишћење улица града ноћу и отворена је нова фекална станица на Ади Хуји. Нови прототип возила које ће заменити постојећа и служити за одржавање чистоће града израђен је 1958. године , а исте године на јавној лицитацији продате су последње запреге „штајераца“ које су годинама по периферији града у сандучарима вукле смеће. У том периоду у „Чистоћу“ је стигло и тридесет нових мађарских возила марке „Чепел“ на којима је „Ватроспрем“ доградио конструкцију која је одговарала тадашњим захтевима одношења смећа.

Почетком 60-тих година набављено је још осамдесет нових комуналних возила домаће производње запремине 5,5 м3 за превоз кућног отпада, као и возила за изношење фекалија и аутоцистерни за прање улица.

Од фебруара 1973. године , почиње тзв. „ оуризација“ и у ЈКП „ Градска чистоћа“ уместо дотадашњих погона настају основне организације удруженог рада, када долази до увећања администрације и расцепканости организационих делова. Изменом ЗУР-а, Радна организација је стављена у центар Закона о удруженом раду као једини обавезни облик удруживања. Тако је 1988. године „Чистоћа“ почела да делује као јединствена Радна организација.

На основу Закона о комуналним делатностима, 21. децембра 1989 године, на седници свих већа Скупштине града, усвојен је Програм за спровођење комуналне реформе у Београду и додатно Решење о организовању комуналне Радне организације „Градске чистоће“ као јавног комуналног предузећа.

Град Београд је обезбедио „Градској чистоћи“ материјалне, техничке и друге услове за несметано обављање делатности, праћење услова рада и предузимање мера на унапређењу делатности, док је „ Градска чистоћа“ дужна да трајно и систематски пружа комуналне услуге у складу са прописима града Београда.

Највећа инвестициона улагања у ЈКП„ Градкса чистоћи“ почела су од 2001. године када је средствима Скупштине града и самог предузећа купљено стотину комуналних возила, и када су стигла и комунална возила као донација из Италије, Немачке, Аустрије и Француске. Тада је купљен и велики број контејнера, пластичних канти, машина за монтирање гума и топло прање резервних делова, аутоцистерни, аутопрскалица и ауточистилица. Истовремено, појачана је и радна и технолошка дисциплина, остварена уштеда у потрошњи горива и резервних делова и после дуго година остварен и позитиван резултат у пословању. То се одразило и на квалитет услуга које ЈКП „Градска чистоћа“ пружа својим суграђанима, а које су биле видљиве на сваком кораку и на далеко вишем нивоу него раније.

У свом даљем развоју ЈКП „Градска чистоћа“ није се ослоњала само на помоћ градске владе, већ је многа комунална возила купила и из сопствених средестава.

Од свог постанка ЈКП„ Градска чистоћа“ више пута је мењала име и свој правни статус, али је увек испуњавала свој основни задатак, а то је да се стара о чистоћи града тј. о одржавању јавне хигијене у граду, и њеном сталном побољшању.

Comments are closed