Основна делатност

Одлука о цени услуга изношења смећа

11

Редовне услуге које ЈКП „Градска чистоћа“ пружају својим грађанима су: Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада као и чишћење и прање јавних површина.

Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада
Сва врста комуналног отпада сакупља се из судова за смеће и то:
• Контејнера запремине 1,1м3
• „Џамбо“ контејнера запремине 3,2м3
• Подземних контејнера од 1,5, 1,8, 3 и 5м3
• ПВЦ канти од 240 литара, које су расподељене становништву приградских насеља у зони породичне стамбене изградње.
Примена различитих капацитета судова за одлагање комуналног отпада условљена је географским положајем Београда и изгледом терена. Комбинацијом различитих капацитета судова за одлагање отпада постиже се најбољи ефекат у самом вршењу делатности и остварују се позитивни финансијски резултати јер су уштеде знатне управо правилним одабиром начина одлагања и динамике транспорта отпада до Депоније у Винчи.

Чишћење и прање јавних површина
Чишћење и прање се врши на основу Програма чишћења и прања јавних површина, усвојеног у складу са позитивнин законским и правним прописима Града Београда, на годишњем нивоу. Јавне површине које спадају под надлежност ЈКП „Градска чистоћа су: улице (коловози и тротоари), тргови, подземни пешачки пролази, јавна степеништа, аутобуске станице јавног саобраћајног превоза, трамвајски колосеци, отворени тржни центри, скверови.

ЈКП „Градска чистоћа“ свакодневно врши чишћење јавних површина које су у њеној надлежности док се услуга прања врши када временски услови то дозвољавају, тј када је спољна температура изнад 4 степена Целзијуса.  У зимском периоду ЈКП „Граска чистоћа“ уклања и снег и лед са пешачких зона, пешачких прелаза и пасарела, јавних степеништа, тротоара ширих од 5м, тротоара испред пешачких прелаза као и са уличних сливника.

Своју основну делатност ЈКП „Градска чистоћа“ обавља специјалним возилима – ауто смећарцима, транспортним камионима, аутоцистернама, ауточистилицама, рол киперима, грајферима и другом савременом мултифункционалном механизацијом..

Новина на пољу чишћења и прања су и специјалне зглобне машине вишенаменске употребе које између осталог посебно одржавају ивичњаке, секу и чупају траву и коров, сакупљају тако настали отпад, служе за утовар кабастог смећа и у зимском периоду имају раонике за снег којима се чисте пешачке зоне.

Comments are closed