Руководство

Директор Мирослав Богдановић Tелефон: 011/3314-103
биографија
Извршни директор за основну делатност и обухват површина Зоран Живковић Tелефон: 011/3314-286
биографија
Извршни директор за правне, кадровске и опште послове Борислав Галић Tелефон: 011/3314-012
биографија
Извршни директор за послове рециклаже Дејан Томић Tелефон: 011/3314-291
биографија
Извршни директор за послове одржавања, јавних набавки и комерцијале Слободан Жутић Tелефон: 011/3314-016
биографија
Извршни директор за економско финансијске послове Славица Јовановић Tелефон: 011/3314-105
биографија
Извршни директор за самосталне организационе целине Александар Радојичић Tелефон: 011/3314-162
биографија
Директор правних, кадровских и општих послова Ивана Милетић Tелефон: 011/3314-158
биографија
Директор комерцијалних послова Драгана Богићевић Tелефон: 011/3314-053
биографија
Директор одржавања Велизар Митровић Tелефон: 011/3314-202
биографија
Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада Михајло Јањић Tелефон: 011/3314-291
биографија
Директор економских послова Жељко Аћимовић Tелефон: 011/3314-105
биографија
Председник Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ Војин Ђурђевић
биографија
Члан Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ Миодраг Стаматовић
биографија
Члан Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ Михаило Досковић
биографија

Comments are closed