Рециклирај са нама

 

У циљу модернизације постојећег система, али пре свега едукације већег броја суграђана, ЈКП „Градска чистоћа“ у сарадњи са оператером за амбалажни отпад „Секопак“ покренуло је акцију примарног раздвајања отпада у домаћинствима са индивидуалном изградњом.

ЈКП „Градска чистоћа“ уз сарадњу са компанијом „Секопак“ и ГО Вождовац је 05.01.2015. године увела још једну новост за домаћинства насеља Падина у делу који припада ГО Вождовац и бесплатно поделила плаве канте од 120 литара за одлагање рецилабилног отпада.

Ова акција је по први пут спроведена на територији града Београда под слоганом „Рециклирај са нама“. На овај начин заједно са суграђанима смањујемо количину отпада на депонији Винча и тиме јој у корист свих нас продужавамо век трајања а искоришћене сировине поново стављамо у производњу и тиме чувамо бројне природне ресурсе а самим тим нашу животну средину.

Како свест и активизам суграђана за учешће у процесима рециклаже буде растао тако ће се и акција ширити на већи број домаћинстава уз материјалну и едукативну подршку „Секопака“. Поред пројекта постављања рециклажних острва и акције „Еко кеса за чистији град“, акцијом „Рециклирај са нама!“ наставиће се развој система примарне сепарације који ће добити свој пун значај, првенствено због све обимнијег укључивања суграђана, као најзначајније карике у ланцу рециклаже.11

Comments are closed