Отпадни пнеуматици

otpadni pneumaticiУслед све бржег пораста броја становништа, индустријализације, урбанизације и економског богатства долази до повећане продукције и нагомилавања отпада, који намеће питање о његовом управљању и утицају на животну средину. Забринутост због великих површина које заузимају депоније, повећала је интересовање за рециклажом као једним од четири основна начина управљања отпадом.

Отпадни пнеуматици су специфична врста отпада коју стварају сва возила и који се често одлажу на великим гомилама у животној средини. На овај начин животна средина је изложена дугорочном утицају на њен изглед и потенцијалном ризику од неконтролисаног пожара. Неконтролисано спаљивање пнеуматика емисијом токсичних материја у ваздух може довести до загађења атмосфере као и до контаминације земљишта, површинских и подземних вода. Отпадни пнеуматици се могу лако прикупити, обрадити и рециклирати, при чему представљају важан материјал у производњи одређених производа од гуме, као и вредну сировину у добијању енергије.

Рециклажа отпадних пнеуматика игра значајну улогу у постизању одрживог развоја, који представља императив савременом друштву и будућим генерацијама због све веће угрожености животне средине. Имајући у виду да је претходни период третирања отпадних пнеуматика резултирао прикупљеном количином од 23, 5 тона на годишњем нивоу, Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада ЈКП „Градска чистоћа“ је предложио нове мере регулације третирања отпадних пнеуматика Надзорном одбору и на територији града Београда покренуо акцију формирања функционалне мреже правних лица – генератора отпада као будућих корисника услуга ЈКП ,,Градска чистоћа“.

Ова врста иницијативе је дала значајне резултате где је у периоду од 01.12.2014  до 15.01.2015  прикупљено је преко 20 тона отпадних пнеуматика који је преузео Погон за прикупљање и промет секундарних сировина. ЈКП „Градска чистоћа“ заједно са Сектором за депоновање и рециклажу комуналног отпада наставља активност  правилног третирања отпадних пнеуматика као својеврсно подизања свести грађана о очувању животне средине.

Comments are closed