Подела канти у насељима са индивидуалном изградњом

kante 240Акција бесплатне поделе канти суграђанима покренута је са циљем да се побољша организација одношења смећа, а у уским улицама, због немогућности постављања контејнера, суграђанима олакша избацивање комуналног отпада, а не угрози безбедност саобраћаја. Такође, технологија одвожења смећа из индивидуалних канти знатно утиче и на смањење формирања „дивљих” депонија у Београду.

Грађани су у обавези да добијене канте остављају испред својих капија, како би екипе „Градске чистоће” могле да их испразне. Пражњење канти се обавља једном недељно, почев од 6.30 часова, и то данима посебно одређеним за свако насеље, о чему ће суграђанина лицу места бити обавештени.Канте запремине 240 литара намењене су искључиво за одлагање кућног комуналног отпада, због чега ЈКП „Градска чистоћа” апелује на њихове нове власнике да их не користе за одлагање шута, земље или пепела и жара јер ће тако физички оштетити канту.

Comments are closed