ПОСЛОВАЊЕ

I – Пословна стратегија

II – Финансијски извештаји

2013. годинa

 1. Биланс стања на дан 31.12.2013.године
 2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2013. године
 3. Извештаји о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2013. године
 4. Статистички анекс за 2013. годину
 5. Извештај о променама на капиталу у периоду 01.01. – 31.12.2013. године
 6. Напомене уз финансијске извештаје за 2013. годину
 7. Извештај независног ревизора за 2013. годину

2014. година

I – програм пословања

 1. Програм пословања за 2014.годину
 2. Ребаланс Програма пословања за 2014. годину
 3. Ребаланс II Програма пословања за 2014. годину
 4. Извештај независног ревизора за 2014. годину
 5. Извештај о пословању 01.01. – 31.12.2014. године

II – тромесечни извештај о рализацији програма пословања

 1. I квартал
 2. II квартал
 3. III квартал
 4. IV квартал

2015. година

I – програм пословања

 1. Програм пословања за 2015. годину
 2. Ребаланс програма пословања за 2015. годину
 3. Ребаланс II Програма пословања за 2015. годину
 4. Ребаланс III Програма пословања за 2015. годину
 5. Извештај независног ревизора за 2015. годину
 6. Извештај о пословању за период 01.01-31.12.2015. године

II – тромесечни извештај о рализацији програма пословања

 1. I квартал
 2. II квартал
 3. III квартал
 4. IV квартал

2016. година

I – програм пословања

 1. Програм пословања за 2016. годину
 2. Ребаланс програма пословања за 2016. годину
 3. Ребаланс II Програма пословања за 2016. годину
 4. Сагласност Скупштине града на Ребаланс програма пословања
 5. Извештај независног ревизора за 2016. годину
 6. Извештај о пословању за период 01.01-31.12.2016. године

II – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

 1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 31.03.2016. год.
 2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 30.06.2016. год.
 3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 30.09.2016. год.
 4. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 30.12.2016. год.

2017. година

I – програм пословања

 1. Програм пословања за 2017. годину
 2. Ребаланс програма пословања за 2017. годину

II – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

 1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 31.03.2017. год.
 2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 30.06.2017. год.

Comments are closed