Погон за сакупљање секундарних сировина и експлоатисање “Депонија Винча”

deponijaПогон сакупљања секундарних сировина и експлоатације – Депонија „Винча“  основан је 1977.  године као највећа депонија на територији града Београда која својим капацитетом  подмирује одлагање отпада са 13 од 17 општина града. Депонија се простире на 68 хектара ограђене и употребне површине, мада је регулационим планом предвиђено коришћење површине од 130 хектара што би убудуће задовољило потребе проширења депоније.

На депонији се поред кућног и кабастог отпада одлаже и грађевински шут, земља, лим и остало. Дневни прилив смећа (кућно смеће, земља, шут и др.) износи преко 2.700 тона од чега возила „Градске чистоће“ довезу око 1.500 тона док се остатак количине одлаже од стране тзв. трећих лица (Градско зеленило, Градске пијаце, Комунална служба из Гроцке, Барајева итд.) о сопственом трошку. Пријем трећих лица на депонију се обавља свим данима у недељи у периоду од 07-18 часова. На депонији се врши и организован откуп секундарних сировина од стране лица која имају потписан уговор са ЈКП „Градска чистоћа“. Посебне услуге које депонија нуди су уништење робе истеклог рока као и складиштење отпада медицинског и индустријског порекла сваког радног дана од 06:30 – 14 часова.

Улазак смећа на депонију је строго контролисан од саме улазне рампе до савремене дигиталне ваге на којој се врши мерење и класирање смећа у возилима по саставу и упућивање на одговарајуће локације за истовар. Рачунар дигиталне ваге је директно повезан са главним рачунаром Депоније ,,Винча“ који свакодневно обрађује податке а извештаји се шаљу одређеним службама у главној дирекцији где се врши финална обрада података. На депонији се посебна пажња посвећује чистоћи и дезинфекцији возила која напуштају депонију кроз три детаљна корака прања и чишћења.

На основу Локалног плана управљања отпадом града Београда усвојеног за период од 2011-2020. године, средином 2015. године биће расписан међународни тендер за избор стратешког партнера за санацију и модернизацију Депоније „Винча“. Реализацијом овог пројекта Депонија „Винча“ задовољиће све стандарде система правилног управљања отпадом кроз одговарајуће механичко-биолошке третмане отпада и експлоатацију депонијског гаса за производњу електричне и топлотне енергије, чиме ће се минимализовати утицај отпада на животну средину и побољшати ефикасност коришћења ресурса на територији града Београда.

Адреса: Винча бб

Контакт телефон: 011/3411-231

Comments are closed