Погон за прикупљање и промет секундарних сировина “Отпад”

otpadПогон за прикупљање и промет секундарних сировина “Отпад” налази се на локацији  Ада Хуја, Вишњичка 55 б и по својој специфичности разликује се од осталих погона на основу тога што се на њему сливају резултати рада осталих погона, а посебно Погона –  Депонија „Винча“ унутар којег се секундарне сировине свакодневно сакупљају из пристиглог отпада и транспортују до Погона „Отпад“.

Делатности Погона „Отпад“ су да у оквиру рецилажног дворишта, првог основаног у Србији, врши прикупљање , разврставање, паковање односно, пресовање и балирање ПЕТ-а МЕТ-а и папира како би се сортиране и компактиране  секундарне сировине припремиле за даљи третман рециклаже. Кроз рециклажно двориште Погона „Отпад“ годишње се преради преко 2.800.000 кг папира и преко 2.500 кг ПЕТ амбалаже. Планирано је да се овај број увећава у наредном периоду како би се достигао ниво рециклирања земаља Европске уније. На Погону „Отпад“ врши се сакупљане старих и истрошених акумулатора, свих врста лимова, шкољки аутомобила, обојених метала, откуп и продаја отпадних пнеуматика, одвоз шута посебним контејнерима од 5, 12, 20 и 32 м3 .

Осим унапређена организације сакупљања секундарних сировина, циљ оснивања рециклажног дворишта је и едукативног карактера што се реализује кроз многобројне посете деце предшколског и школског узраста као и студената Београдског универзитета, кроз које се врши обилазак рециклажног дворишта и упознавање са његовим функционисањем.

Радом  Погона „Отпад“ и све бољом сарадњом са грађанима у погледу њиховог одзива у сакупљању секундарних сировина, ЈКП „Градска чистоћа“ у великој мери доприноси развоју рециклаже и успостављању одрживог развоја у нашој земљи.

Адреса: Ада Хуја, Вишњичка 55б
Понедељак – Субота од 07:00 до 14:30 часова

Контакт телефон: 011/2782-132

Comments are closed