134 година ЈКП “Градска чистоћа”

ЈКП „Градска чистоћа“ прославља значајан јубилеј-134 године рада.

  • Одлуком некадашње Београдске општине од 1. августа 1884. регулисано је наплаћивање услуга изношења смећа, што се узима као дан оснивања ЈКП “Градска чистоћа”. Основна делатност ЈКП “Градска чистоћа” је одржавање чистоће јавних површина, одношење кућног смећа, кабастог смећа, напуштених аутомобила и грађевинског шута и њихово депоновање, као одвоз и депоновање фекалних материја, одржавање градске депоније и сакупљање секундарних сировина.У делокругу “Градске чистоће” је 10 београдских општина које обухватају готово пола милиона домаћинстава, са преко 25 милиона стамбеног и више од 13 милиона квадратних метара пословног простора. Радници и механизација редовно чисте 2250 градских улица, чија је површина око 16,5 милиона квадратних метара. За прање београдских улица, које почиње чим спољна температура премаши 4Ц, троши се свега 1,3% пијаће воде из градске водоводне мреже. Прањем из цистерни или директно из хидрантске мреже обухваћено је око 13 милиона квадратних метара јавних површина. “Градска чистоћа” дневно прикупи и депонује око 1500 тона смећа.
  • Град Београд се свих ових година повећавао како територијално тако и по броју становника а самим тим и обавезе и задаци нашег предузећа. Од свог оснивања па све до данас ЈКП „Градска чистоћа” је континуирано улагало како у своје запослене тако и у машине коју су неопходне за рад. Само крајем прошле године набављено је десет нових ДАФ возила за одвоз комуналног отпада. Возни парк је богатији и за десет самоходних усисивача и четири машине за прање улица. Успели смо да са унапред припремљеним планом набавке омогућимо радницима Градске чистоће да сав комунални отпад квалитетније депонују, као и да чишћење улица буде брже а све у циљу повећања ефикасности предузећа.
  • Визија ЈКП „Градска чистоћа“ је да као и до сада брзо и квалитетно пружа комуналне услуге својим корисницима уз поштовање основних принципа заштите животне средине, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга.


Comments are closed