First slide

Ценовник продаје секундарних сировина

 

 

Р.Б. Назив секундарне сировине Продајна цена без ПДВ-а
1. отпадно гвожђе дебљине 3-5мм 13,00 дин/кг
2. отпадно гвожђе дебљине преко 5мм 15,00 дин/кг
3. отпадни лим 11,00 дин/кг
4. отпадни алуминијум без примеса 70,00 дин/кг
5. отпадни алуминијумски хладњаци 80,00 дин/кг
6. отпадне алуминијумске лименке 90,00 дин/кг
7. бакар без примеса 480,00  дин/кг
8. отпадни бакарни хладњаци 250,00  дин/кг
9. отпадни месинг без примесе 280,00  дин/кг
10. отпадно меко олово без примесе 120,00  дин/кг
11. отпадно акумулаторско олово 70,00  дин/кг
12 отпадни гус 17,00  дин/кг
13. отпадни прохром 65,00  дин/кг
14. отпадни точкићи 10,00  дин/кг
15. стаклена амбалажа 2,00  дин/кг
16. картон 4,00  дин/кг
16а. отпадни папир и новине 4,00 дин/кг
17. сортирани бели папир 10,00  дин/кг
18. ПЕТ амбалажа 28,00  дин/кг
19. ХДП боце 16,00  дин/кг
20. отпадна чврста пластика 26,00  дин/кг
21. самлевена отпадна чврста пластика 50,00  дин/кг
22. отпадна мешана пластика, фолија – натур 10,00  дин/кг
23. отпадна мешана пластика, фолија – микс 5,00  дин/кг
24. чепови са амбалажног отпада 26,00  дин/кг
25. композитна амбалажа, отпадни тетрапак 1,00  дин/кг
26. текстилни отпад 5,00  дин/кг
27. истрошени пнеуматици 3,00  дин/кг
28. отпадно јестиво уље од пржења 38,00 дин/кг
29. електронски и електрични отпад 7,00  дин/кг
30. РДФ сагориви и други мешани отпад 5 е/Т ( по средњем курсу НБС)
31. картон и отпадни папир прикупљен ручним одабиром на депонији „Винча“ 1,00 дин/кг
32. ПЕТ амбалажа прикупљена ручним одабиром на депонији „Винча“ 6,00  дин/кг
33. Стаклена амбалажа прикупљена ручним одабиром на депонији „Винча“ 2,50 дин/кг
34. Отпадна мешана пластика, фолија, прикупљена ручним одабиром на депонији „Винча“ 2,00 дин/кг
35. шасије возила 9,00 дин/кг
36. шине 18,00 дин/кг
37. тролни вод 413,00 дин/кг
38. отпадни материјал од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм 9,00 дин/кг
39. отпадни материјал од челика настао сечењем дебљине до 3 мм 8,00 дин/кг
40. отпадне конструкције електро мотора и контактора 30,00 дин/кг
41. отпадне предизоловане цеви 5,00 дин/кг
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А