Ценовник продаје секундарних сировина

Р.Б. Назив секундарне сировине Продајна цена без ПДВ-а
1. отпадно гвожђе дебљине 3-5мм 14,00 дин/кг
2. отпадно гвожђе дебљине преко 5мм 16,00 дин/кг
3. отпадни алуминијум без примеса 110,00 дин/кг
4. отпадни алуминијумски хладњаци 100,00 дин/кг
5. отпадне алуминијумске лименке 105,00 дин/кг
6. отпадни лим 12,00 дин/кг
7. бакар без примеса 550,00  дин/кг
8. отпадни бакарни хладњаци 280,00  дин/кг
9. бронза 370,00  дин/кг
10. цинк 90,00  дин/кг
11. отпадни месинг без примесе 330,00  дин/кг
12 отпадно меко олово без примесе 120,00  дин/кг
13. отпадно акумулаторско олово 70,00  дин/кг
14. отпадни гус 22,00  дин/кг
15. отпадни прохром 75,00  дин/кг
16. картон и отпадни папир 10,00  дин/кг
17. сортирани бели папир 13,00  дин/кг
18. изношење отпадног папира са депоније “Винча” 1,00  дин/кг
19. композитна амбалажа, отпадни тетрапак 1,00  дин/кг
20. отпадна мешана пластика, фолија – натур 22,00  дин/кг
21. отпадна чврста пластика 26,00  дин/кг
22. ПЕТ амбалажа 31,00  дин/кг
23. изношење ПЕТ амбалаже са депоније “Винча” 8,00  дин/кг
24. ХДП боце 16,00  дин/кг
25. истрошени пнеуматици 3,00  дин/кг
26. отпадни точкићи 10,00  дин/кг
27. стаклена амбалажа 2,00  дин/кг
28. изношење стаклене амбалажа депонија “Винча” 2,50 дин/кг
29. електронски и електрични отпад 7,00  дин/кг
30. рабљено уље 1,00  дин/кг
31. РДФ – сагориви и други мешани отпад 5 е/Т ( по средњем курсу НБС)
32. отпадно јестиво уље од пржења 38,00  дин/кг
33. изношење мешаног метала са депоније “Винча” 5,00  дин/кг
34. изношење отпадне мешане пластике, фолије са депоније “Винча” 2,00  дин/кг
35. изношење електронског и електричног отпада са депоније “Винча” 1,00  дин/кг
36. изношење отпадних алуминијумских лименки са депоније “Винча” 20,00  дин/кг
37. изношење отпадног тетрапака са депоније “Винча” 0,50 дин/кг
38. текстилни отпад 5,00  дин/кг
39. чепови са амбалажног отпада 30,00  дин/кг
40. изношење отпадне чврсте пластике са депоније “Винча” 2,00  дин/кг
41. самлевена отпадна чврста пластика 50,00  дин/кг
42. отпадна мешана пластика, фолија – МИХ 9,00  дин/кг
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А, И ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПО ОДЛУЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БР. 8546/3 ОД 26.05.2017. ГОДИНЕ

Comments are closed