Ценовник откупа секундарних сировина

Р.Б. Назив секундарне сировине Продајна цена без ПДВ-а
1. отпадно гвожђе дебљине 3-5мм 7,00 дин/кг
2. отпадно гвожђе дебљине преко 5мм 8,00 дин/кг
3. отпадни лим 6,00 дин/кг
4. отпадни алуминијум без примеса 60,00 дин/кг
5. отпадни алуминијумски хладњаци 50,00 дин/кг
6. алуминијум са изолацијом 45,00 дин/кг
7. отпадне алуминијумске лименке 70,00 дин/кг
8. бакар са изолацијом 110,00 дин/кг
9. бакар без примеса 330,00 дин/кг
10. отпадни бакарни хладњаци 170,00 дин/кг
11. отпадни месинг без примеса 180,00 дин/кг
12 отпадно меко олово без примесе 60,00 дин/кг
13. отпадни гус 15,00 дин/кг
14. отпадни прохром 60,00 дин/кг
15. стаклена амбажа 0,50 дин/кг
16. картон и отпадни папир 6,00 дин/кг
17. сортирани бели папир 7,50 дин/кг
18. ПЕТ амбалажа 26,00 дин/кг
19. ХДП боце 3,00 дин/кг
20. отпадна чврста пластика 15,00 дин/кг
21. отпадна мешана пластика, фолија – натур 5,00 дин/кг
22. чепови са амбалажног отпада 20,00 дин/кг
23. композитна амбалажа, отпадни тетрапак 0,50 дин/кг
24. истрошени пнеуматици 1,00 дин/кг
25. отпадни папир сакупљачи „Винча“ 2,50 дин/кг
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А, И ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПО ОДЛУЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 30.03.2018. ГОДИНЕ