Ценовник откупа секундарних сировина

Р.Б. Назив секундарне сировине Продајна цена без ПДВ-а
1. отпадно гвожђе дебљине 3-5мм 7,00 дин/кг
2. отпадно гвожђе дебљине преко 5мм 8,00 дин/кг
3. отпадни алуминијум без примеса 60,00 дин/кг
4. отпадни алуминијумски хладњаци 50,00 дин/кг
5. отпадне алуминијумске лименке 70,00 дин/кг
6. отпадни лим 6,00 дин/кг
7. бакар без примеса 330,00 дин/кг
8. отпадни бакарни хладњаци 170,00 дин/кг
9. бронза 130,00 дин/кг
10. цинк 50,00 дин/кг
11. отпадни месинг без примесе 180,00 дин/кг
12 отпадно меко олово без примесе 60,00 дин/кг
13. отпадно акумулаторско олово 50,00 дин/кг
14. отпадни гус 15,00 дин/кг
15. отпадни прохром 60,00 дин/кг
16. картон и отпадни папир 6,00 дин/кг
17. отпадни папир сакупљачи “Винча” 2,50 дин/кг
18. сортирани бели папир 7,50 дин/кг
19. композитна амбалажа, отпадни тетрапак 0,50 дин/кг
20. отпадна мешана пластика, фолија – натур 10,00 дин/кг
21. отпадна чврста пластика 15,00 дин/кг
22. ПЕТ амбалажа 26,00 дин/кг
23. стаклена амбалажа 0,50 дин/кг
24. бакар са изолацијом 110,00 дин/кг
25. алуминијум са изолацијом 45,00 дин/кг
26. истрошени пнеуматици 1,00 дин/кг
27. ХДП боца 3,00 дин/кг
28. чепови са амбалажног отпада 20,00 дин/кг
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А, И ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПО ОДЛУЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БР. 8546/3 ОД 26.05.2017. ГОДИНЕ

Comments are closed