Рециклажа

ЈКП „Градска чистоћа“, поред својих редовних активности одржавања чистоће у главном граду озбиљно усмерена на развој и унапређење области заштите животне средине. Крајни циљ свих активности које спроводи је смањење комуналног отпада на територији Београда и приближавање европским стандардима. У циљу унапређења квалитета животне средине Београда, у оквиру ЈКП „Градска чистоћа“ ради и Служба рециклаже комуналног отпада.

Рециклажа је од немерљивог значаја за очување животне средине. С тим циљем „Градска чистоћа“ је поставила укупно 49 рециклажна острва са 147 контејнера на десет београдских општина, а у поступку је реализација постављања нових рециклажних дворишта, острва и контејнера. ЈКП „Градска чистоћа“ је у периоду 2015, 2016, 2017 година поставила и 81 нова рециклажна звона намењена за одлагање стаклене амбалаже као и 41 контејнер за текстил захваљујући којима се бележи пораст прикупљених количина рециклабилног отпада. Такође, Служба рециклаже комуналног отпада је извршила планирани поступак за пренамену постојећих 200 подземних контејнера за комунални отпад у рециклажни.

До 2012.године ЈКП „Градска чистоћа“ је функционисала са званично једним рециклажним двориштем на локацији „Ада Хуја“. У периоду од 2012. до 2015. године на овој локацији постављене су савремене линије за сортирање и балирање отпада. Током 2016. године отворено је рециклажно двориште на Новом Београду , а у плану до 2020. године је да свака општина има по једно рециклажно двориште.

Сектор за едукацију и еколошко информисање ЈКП „Градска чистоћа“ континуирано спроводи акције у циљу информисања и едукације становништва на пољу екологије и рециклаже едукативним акцијама као што су „Рециклажни динар“ и „Еко-квиз“ са циљем да кроз игру и интерактиван рад, деца науче како се отпад селектује и правилно одлаже. „Еко-квиз“ је стекао такву популарност међу ђацима да је проширен и на национални ниво.

„Зелена“ индустрија је будућност и зато ЈКП „Градска чистоћа“, поред своје редовне делатности, а у складу са стратешким опредељењем града акценат у свом развоју и деловању ставља на развој и популаризацију рециклаже и модернизацију механизације.

Comments are closed