First slide

Документа о кретању отпада

октобар 25, 2017

Образац Документа о кретању отпада састоји се од четири истоветна примерка.

  • Први примерак задржава власник отпада.
  • Други примерак задржава превозник отпада.
  • Трећи примерак задржава прималац отпада.
  • Четврти примерак прималац отпада враћа произвођачу/власнику најкасније у року од 10 дана од дана
    пријема отпада.

Обрасци о кретању отпада:

Сва документа су у ПДФ формату, и потребно јe снимити их на диск и отворити у одговарајућем програму (Adobe Acrobat, Foxit reader и сл.) и попунити означена поља.

Упутство за попуњавање

Стаклена амбалажа.pfd
Папирна и картонска амбалажа.pdf
Пластична амбалажа.pdf
Метална амбалажа.pdf

Модел Уговора о преузимању амбалажног отпада.doc
Предлог за закључење Уговора о преузимању амбалажног отпада.doc