Рециклажа

Циљ Пројекта постављања рециклажних острва у Београду је увођење европских стандрада у руковању отпадом, као и побољшање услуга које ЈКП „Градска чистоћа“ пружа суграђани…

Помоћ Скопљу

Град Београд упутио је помоћ Скопљу којег су недавно погодиле поплаве. У главни град Македоније послат је седмочлани тим, два специјализована возила и две пумпе како би ш…