Резултат:

О.П. 29/2018-Полуфабрикати црне и обојене металургије

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање и измене број 125/6 од 11.07.2018. године Коригована конкурсна…

Детаљније

ЈНМВ 80/2018: Услуге поправки и сервисирања DEUTZ мотора (обликована у 2 партије: Партија 1: Редовно одржавање мотора DEUTZ TCD 2015 V 08 у гарантном року; Партија 2: Одржавање DEUTZ мотора ван гарантног рока)

Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о додели уговора партија 2

Детаљније