Резултат:

О.П. 8/2018: Услуге поправки хидрауличних уређаја на возилима, надградњама и грађевинским машинама;

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација Одговор на питање број 24/6 од 15.03.2018. године

Детаљније

ЈНМВ 14/2018- Услуге поправки и сервисирања надградњи, пумпи, инсталације фекалних и цистерни за прање ВАТРОСПРЕМ

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација

Детаљније