Акција поделе канти за амбалажни отпад на Ади…

22 октобра, 2018

Јавно комунално предузеће ЈКП„Градска чистоћа“ у сарадњи са Скупштином града Београда, Секретаријом за заштиту животне средине и ЈП „Ада Циганлија”, започело је акцију поделе канти за амбалажни отпад привредним субјектима на Ади Циганлији. Председник Скупштине града Никола Никодијевић учествовао је данас у акцији дељења канти за примарну сепарацију отпада привредним субјектима на Ади Циганлији. Никодијевић је том приликом истакао да Град Београд, нарочито у последњих неколико година, посвећује велику пажњу екологији и заштити животне средине, јер, како је рекао, желимо да пратимо развијене земље када је ова област у питању.
Напомињемо да су канте бесплатне, па привредним субјектима и грађанима остаје само одговорност да на прописани начин користе канте за сепарацију. Постоји и инспекција која ће контролисати да ли привредни субјекти користе канте за сепарацију отпада у складу са одредбама Закона о управљању отпадом.
Директор ЈКП „Градска чистоћа” Марко Попадић посебно се захвалио Граду Београду и Секретаријату за заштиту животне средине на одличној сарадњи на почетку ове акције.
Сигурно је да ћемо и у будућности наставити да радимо на повећању свести грађана о важности рециклаже и заштите животне средине. Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”планира многобројне активности везане за рециклажу, како би остварили додатне приходе.